Kategorier


HTML Editor - Full Version
 
 
Våre råvarer

 
 
Gode produkter krever gode råvarer. Derfor bruker Linnea Finnskogen AS bær fra Finnskogen. Dette er skogsområder som strekker seg fra Eidskog i sør til Trysil i nord, som har lite biltrafikk og andre forurensende virksomheter. Skogsbærene hentes fra usprøytede områder.
 
 
Hovedleverandøren av bær er Knut Skaraberget, som driver et bærmottak på Grue Vestside. Takket være ham og hans plukkere har vi muligheten til å foredle blåbær, tyttebær, rognebær og villbringebær.
 
 
 
Jordbær og bringebær
Bringebæra av den gamle typen “Veten” kommer fra Lønnhaugen gård som ligger høyt over blånende skoger på Grue Finnskog. Gården ble etablert ca 1770 og drives i dag av Bee og Kjell Ivar Wålberg. Bringebæra er garantert usprøytet. Bringebæra av typen "Glen Ampel" kommer fra Eva Molberg som driver gården Sletten Mellem litt nord for Flisa. Hun leverer også jordbær. I tillegg henter vi jordbær av typen ”Florens” hos jordbærbonden Ingar Troøyen i Våler.
 
 
 
 
Granskudd
Granskudd plukkes i tørre forsommerdager i skogsområder ved blant annet innsjøen Skasenden.
 
 
Løvetann
Til “Solonge sirupen” brukes blomster av løvetann. Noe av løvetannen plukkes på gården Johnsen i Meldalen, der det ikke har blitt brukt kunstgjødsel eller sprøytet de seneste 30 år. I tillegg plukkes det løvetann på gården Alm Østre i Stange i Stange. Der drives biodynamisk som betyr at det ikke benyttes kunstgjødsel eller sprøytemidler.
 

 
 
Av og til svikter råvaretilgang på grunn av tørke, for mye regn eller frost. I slike situasjoner må vi kjøpe inn bær. Da vektlegges sporbarhet slik at vi vet hvor bæra kommer fra og hvordan den er behandlet. En eventuell bruk av innkjøpt bær fra andre steder enn Finnskogen vil fremkomme av deklarasjonsetiketten på flasken.