Kategorier

HTML Editor - Full Version
 
 
 
 
Vilkår og betingelser ved kjøp
 
 
 
Velkommen til Linnea Finnskogen AS sin hjemmeside, www.linneafinnskogen.no (heretter referert til som "Nettstedet"). Nettstedet er ment som en service til våre kunder. Vennligst les følgende vilkår for bruk, som styrer din bruk av Nettstedet ("Avtalen").
Ved bruk av nettstedet samtykker du til å følge og være bundet av avtalen. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere eller endre denne avtalen når som helst og uten forvarsel. Derfor oppfordrer vi deg til å gjennomgå avtalen når du bruker nettstedet. Hvis du ikke aksepterer disse vilkårene, må du ikke bruke nettstedet.
 
 
 
Transaksjoner
 
Vi forbeholder oss retten til å nekte den rekkefølgen du plasserer hos oss. Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller oppheve beløpet kjøpt per person, per husholdning eller per ordre. Disse restriksjonene kan omfatte bestillinger i løpet av den samme kundekontoen, samme kredittkort og/eller pålegg som bruker samme fakturering og/eller leveringsadresse. I tilfelle dette blir nødvendig å gjøre en endring eller kansellering av en bestilling, vil vi forsøke å varsle deg ved å kontakte e-post og/eller fakturaadresse/telefonnummer som vi holder på det tidspunktet bestillingen ble gjort. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller forby ordre som, i vårt eget skjønn, synes å være useriøst.
 
 
Retten til å endre nettstedet
 
Vi forbeholder oss retten til, når som helst, etter eget skjønn å endre, fjerne eller avslutte nettstedet eller tjenester, innhold, funksjon eller andre produkter som tilbys gjennom Nettstedet. Med eller uten forvarsel, å kreve gebyrer i forbindelse med bruk av nettstedet, endre og/eller frafalle eventuelle gebyrer i forbindelse med Nettstedet og/eller gi rabatter til noen eller alle brukere av nettstedet. Vi forutsetter ditt samtykke i at vi ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for endringer, suspensjon eller opphør av nettstedet, eller en hvilken som helst tjeneste, innhold, funksjon eller produkt som tilbys gjennom Nettstedet.
 
 
Brukerrettigheter
 
Linnea Finnskogen AS sin grafikk, skrifttyper, varenavn og logoer som vises på nettstedet er våre egne merkevarer. Alle andre varemerker som vises på nettstedet tilhører sine respektive eiere, i noen tilfeller, oss. Våre varemerker kan ikke brukes på noen måte uten skriftlig samtykke i hvert enkelt tilfelle. Patenter som brukes i forbindelse med området tilhører sine respektive eiere, som kan inkludere oss. Dette nettstedet inneholder opphavsretts beskyttet materiale, inkludert tekst, programvare, bilder, lyd og videoklipp, grafikk, illustrasjoner, bilder, logoer, musikk og lyd. Dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett i samsvar med internasjonale konvensjoner og andre lover om opphavsrett. Linnea Finnskogen AS og tredjepartsinnholdsleverandører kan ha egne opphavsrettigheter i sitt opprinnelige innhold.
Nettstedet og innholdet er ment utelukkende for personlig, ikke - kommersiell bruk. Du kan laste ned eller kopiere innhold og andre nedlastbare materiale som vises på nettstedet kun til personlig bruk. Ingen rettigheter, tittel eller interesse i en nedlastet innhold blir overført til deg som et resultat av en slik nedlastning eller kopiering. Du kan ikke reprodusere, publisere, overføre, distribuere, vise, endre, lage, avledede arbeider fra, selge eller utnytte på noen måte noen av innholdet eller nettstedet. Med mindre annet er angitt, er dette nettstedet og dets innhold for Linnea Finnskogen AS, og dets produkter og tjenester.
 
 
Personlig informasjon
 
Vår behandling av personopplysningene du gir via Nettstedet er underlagt våre retningslinjer for personvern, som du finner under ”Personvern”.
 
 
Feil, unøyaktigheter eller utelatelser
 
Av og til kan det være informasjon på vår nettside som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter og utelatelser som kan forholde seg til produktbeskrivelser, priser, kampanjer, tilbud og tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser, samt endre eller oppdatere informasjon eller kansellere bestillinger dersom noen informasjon på nettsiden er feil. Slike endringer kan gjøres når som helst, og uten forvarsel, også etter at du har sendt inn bestillingen.
 
 
Lenker til andre nettsider og tjenester
 
Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke er under kontroll av oss. Linnea Finnskogen AS har ikke ansvar for de koblede nettsteder eller deres innhold. Lenker er kun ment for å forenkle og informere nettstedets brukere.
 
 
Ansvarsfraskrivelse
 
Disse produktene leveres "som den er" uten garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, garantier om tittelen, underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eller ikke - krenkelse av immaterielle rettigheter. Din bruk av Nettstedet er på eget ansvar, og du har det fulle ansvar for eventuelle kostnader forbundet med din bruk av nettstedet. Linnea Finnskogen AS er ikke ansvarlig for skader av noe slag forbundet med din bruk av Nettstedet.
 
Utover garantier av selve produktene forventes din godkjennelse samt fritak av alle krav, skader, kostnader og utgifter, inkludert advokathonorarer, som oppstår fra eller i forbindelse med din bruk av Nettstedet og/eller brudd på noen garantier, eller andre vilkår i avtalen med Linnea Finnskogen AS.
 
 
Dersom det oppstår tvister
 
Fordi det er høye kostnadene ved rettssaker, ikke bare i penger, men også i tid og energi, anbefaler vi en felles følgende prosedyre ved tvisteløsning: I tilfelle av et krav, handling eller tvist som følge av eller i forbindelse med en transaksjon gjennomført på nettsiden, eller brudd, ved håndhevelse, eller tolkning av gyldigheten av denne avtalen eller noen del av den, vil den part som hevder tvist først prøve å løse tvisten ved å gi skriftlig varsel til den annen part med A- eller rekommandert post, som beskriver de faktiske forhold og omstendigheter av tvisten og la den mottakende part har 30 dager på seg til å svare på eller avgjøre tvisten. Merknader skal sendes
 
(1) til Linnea Finnskogen AS, Reinert Svendsens gt 35, 2316 Hamar, Norge
(2) til deg: Din sist brukte faktureringsadresse eller fakturering og/eller leveringsadresse på din online-profil.
 
Både du og Linnea Finnskogen AS er enige om at denne tvisteløsningsprosedyre som må være oppfylt før man starter noen tvist eller fremmer krav mot den andre parten.
 
 
Gyldighet
 
Disse forhold er gyldige til den sies opp av enten deg eller Linnea Finnskogen AS. Du kan avslutte denne avtalen når som helst. Linnea Finnskogen AS kan også avslutte denne avtalen når som helst og uten varsel, og dermed kan du bli nektet muligheten til å handle fra nettstedet, hvis bestemmelsene i denne avtalen etter vår vurdering ikke blir overholdt.